Letölthető dokumentumok

    Átláthatósági nyilatkozat
    Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján: "A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek."
     
  • civil szervezet részére
  • jogi személy részére
  • közszféra részére