Orosházi Kórház

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Kórház
Non-invazív Mátrix, Kardiológia szakága

kardiológiai szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Könd utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvos mellett asszisztensi feladatok ellátása, dokumentáció vezetése és vizsgálatokban való együttműködés. EKG vizsgálat mellkas és végtag elvezetéssel, HOLTER, Cardio Tens felhelyezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, kardiológiai szakasszisztens végzettség,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat a pályázat nyertes elbírálása esetén erkölcsi bizonyítvány beadásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Kórház címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Könd utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 911/2017. , valamint a munkakör megnevezését: kardiológiai szakasszisztens.

        Személyesen: Greksza Lászlóné ápolási igazgató, Békés megye, 5900 Orosháza, Könd utca 59. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ohk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.