infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA (181K)

EFOP-1.10.2-17-2017-00053       akadaly (2K)


Kedvezményezett neve: Orosházi Kórház

Projekt címe: HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS AZ OROSHÁZI KÓRHÁZBAN

Projekt azonosító száma: EFOP-1.10.2-17-2017-00053

Szerződött támogatás összege: 149 972 830,-Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Projekt megvalósításának időszaka: 2018. januiár 1. – 2020. február 28.
 

A Széchenyi 2020 program keretében 149 972 830 Ft európai uniós támogatás segítségével az Orosházi Kórházban intézményi létszámbővítés, intézményen belül új munkakörben történő foglalkoztatás, mobil teamek létrehozása, és többletteljesítményt nyújtók foglalkoztatása valósul meg. A „Humánerőforrás-fejlesztés az Orosházi Kórházban” című projekt célja, hogy a kórház a feladatainak teljes körű ellátása érdekében az egészségügyi humánerőforrás terén olyan mennyiségi fejlesztés valósuljon meg, mely kedvezően befolyásolja az intézményben mutatkozó humánerőforrás-kapacitáshiányt. Célunk, hogy a fejlesztés révén csökkenjen a betöltetlen álláshelyek száma, javuljon a kórház munkaerő megtartó ereje, és a lakosság számára minőségi és hatékony ellátás álljon rendelkezésre. A kórházban mutatkozó szakemberhiány kompenzálásával, a szolgáltatások minőségi fejlesztésével célunk, hogy az Orosházán és vonzáskörzetében élők egészségi állapota javuljon, és ezzel területi szinten hozzájáruljunk az egészségügyi ágazat stratégiai célkitűzéseinek teljesüléséhez. Az Orosházi járás az ország egyik hátrányos helyzetű régiójában található. Így célunk, hogy az itt működő szolgáltatások fejlesztésével hozzájáruljunk a humán erőforrás területi egyenlőtlenségeinek csökkentéséhez. Ezzel összhangban a gyors és hatékony betegkezelés érdekében a hiányterületekre mobilizálható teameket hozunk létre, ezzel is segítve az intézményben jelentkező átmeneti nehézségeket. A bértámogatás igénybevételével célunk, hogy a hiányzó funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitásokat biztosítani tudjuk, az intézményben működő szakmai oktatás minőségét fejlesszük, a betegek zavartalan ellátását maximálisan biztosítani tudjuk. A fejlesztés révén közvetlenül járulunk hozzá a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosok életesélyeinek javulásához, és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez. A mobil teamek működtetésével elérjük, hogy a kórházban az ellátás betegközpontúvá váljon, és a gyógyítás hatékonysága növekedjen.