TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004

Központi Technológiai Tömb kialakítása es a hozzá kapcsolódó korszerű egészségügyi reform megvalósítása az Orosházi Kórházban - kiegészítő építési beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátása

Összegzések