TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052

2.2.6 (57K)

Konstrukció címe: Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével
Kedvezményezett: Orosházi Kórház
Projekt címe: Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés az Orosházi Kórházban
Projekt azonosítószáma: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052
Projekt összköltsége: 351.850.600 Ft
Támogatás mértéke: 100%

 
Előzmények:

Az Orosházi Kórház sikeresen pályázott a TIOP-2.2.6-12/1B konstrukcióban megvalósítható fejlesztés keretén belül elérhető, új orvosi gép-műszerek beszerzésére. A kórház a pályázat keretén belül, több, mint 30 új eszköz beszerzésére nyert el vissza nem térítendő uniós támogatást.

 
Célok:

Jelen pályázat alapvető célja a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, ezáltal hozzájárulva a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez. Az ellátások fejlesztésének hosszú távú eredményeképpen az igénybevevő lakosság számára egészségnyereség elérése. Az érintett egészségügyi szolgáltatókban a valós szükségleteknek megfelelő mértékben, a betegek egészségi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése, a betegellátás szervezettségének javítása.

 
Projekt bemutatása:

Az Intézmény tevékenységének, pozíciójának erősítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez a humán és infrastrukturális erőforrásokon kívül elengedhetetlen a korszerű, hatékonyan működő műszerezettség. A korábbi TIOP-2.2.4-es pályázat idején egyértelmű volt, hogy a tervezett fejlesztésekre nem lesz elegendő pénzügyi keret. Az Új Technológiai Tömb építése és a régi hotel szárny részbeni átalakítása a források döntő hányadát felemésztette. Új orvosi- és egészségügyi technológiai eszközök beszerzésére csak minimális forrás maradt. Jelen projekt oka, hogy a lakosság szükségleteinek megfelelő, a betegek egészségügyi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése érdekében a Központi Technológiai Tömbben található szervezeti egységek (sterilizáló, műtőblokk, labor) és az intenzív osztály korszerű orvosi-egészségügyi eszközökkel történő felszerelése,illetve a minimum rendelet előírásaival összhangban az elöregedett gép-műszerpark cseréje megtörténjen. Összesen, mintegy 30 féle új eszköz kerül beszerzésre, melyet több mint 70 dolgozó és közel 100 000 beteg vesz majd igénybe.

 

A projekt keretén belül az új orvosi gép-műszerek, többek között az ITO (intenzív osztály), a radiológiai egység, a műtéti szakmák részére kerültek beszerzésre, továbbá a sterilizáló és labor részleg terültén kerülnek telepítésre. A kórház orvosi gép-műszer eszköz állománya, az érintett ellátási egységek vonatkozásában részben megfiatalodnak.

 
Kórházi stratégiához való kapcsolódása

A kórházvezetés az intézményi stabilizációs és fejlesztési tervében fogalmazta meg a betegellátás fejlesztése érdekében tett célkitűzéseit. Ennek értelmében a betegek ellátásáért és azzal összefüggésben tett valamennyi fejlesztés áll a törekvések középpontjában. Kiemelt stratégiai kérdés a fekvőbeteg ellátás struktúra korszerűsítése, illetve annak hatékonyság irányába történő elmozdítása. A diagnosztika fejlesztése kiemelt stratégiai terület, mivel a végleges diagnózis minél rövidebb időn belül történő megállapítása alapvető feltétele a magas színvonalú gyógyítási tevékenységnek. Stratégiai cél a területi ellátási kötelezettség körébe tartozó háziorvosokkal és más egészségügyi szolgáltatókkal az informatikai kapcsolat és konzultációs lehetőség megteremtése.

 

Letöltés pdf-ben

rtg1 (120K) rtg2 (412K)