szechenyi_2020_logo_fekvo_color_gradient_CMYK (1481K) ESZA2 (181K)

EFOP-1.8.21-18-2019-00007       akadaly (2K)


Kedvezményezett neve: Orosházi Kórház

Projekt címe: Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007

Szerződött támogatás összege: 56 701 606 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Projekt megvalósításának időszaka: 2020.02.01. – 2021.05.01.
 

A projekt tartalmának bemutatása
Az intézmény a projekt megvalósítása során multimodális stratégiát alkalmaz az infekciókontroll tevékenysége fejlesztése során. A szakmai eredményesség érdekében figyelemmel lesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvos által ajánlott új módszertani levelekben foglaltakra, melyet az intézmény helyi sajátosságainak megfelelő ellátási csomagok, eljárásrendek formájában valósít meg.
   A fejlesztés alapelvei a fekvőbeteg ellátás egészére hatással vannak. A kórház előzetes intézményi IC kockázatérékelését felülvizsgálta, s megállapítást nyert, hogy szükséges az intézményi infekciókontroll- kockázatértékelő rendszert fejleszteni, meg kell erősíteni az IC programot, melyhez szükséges infekciókontroll kapcsolattartók bevonása is. A megvalósítás szakmai lépései hatással vannak mind az intézmény átfogó és az ellátásban dolgozók egyéni surveillance tevékenységére is. Megvalósítási szakmai lépései:
   Multimodális stratégia alkalmazás az IC tevékenység fejlesztése során, melyet az új módszertani levelekben foglaltaknak megfelelő, helyi eljárásrendekben kerülnek lefektetésre.
   A kórház vezetősége elkötelezetten segít, az IIAB-ban konkrét feladatok meghatározásában. - A kijelölt célok eléréséhez meghatározásra kerültek az elvégzendő tevékenységek és az eredmények elérését biztosító, beszerzendő eszközök.
   Szervezeti kultúra fejlesztése: a kórházunkban gyógyulni vágyó betegek és hozzátartozóik számára saját tervezésű tájékoztató anyagok, prospektusok kerülnek kihelyezésre.
   Az egyéni kockázatbecslés során a magas kockázatú betegek és vagy hozzátartozóiknak a ML-eknek megfelelően tájékoztató anyagok készítése.
   A dolgozók és a lakosság tájékoztatása, mely biztosítéka a hatékony IC kontroll tevékenység fejlesztésének, és működtetésének. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és mérséklése, egységes infekciókontroll kockázatértékelés bevezetése érdekében elkészülnek.
   Egyéni szakmaspecifikus IC kockázatértékelő adatlapokra támaszkodó értékelő rendszer kerül bevezetésre egy vonatkozó helyi eljárásrend kifejlesztése mellett.
   Az intézményi kockázatbecslés felülvizsgálata a pályázat tervezésekor megtörtént. Az eredménye alapján készült az IC program megerősítésének terve.
   A kontroll intézményi kockázatértékelés a 2 mérföldkő elérésekor fog elkészülni, annak vizsgálatára, hogy mennyire voltak hatékonyak a beavatkozó lépések.
   Megtörténik az infekciókontroll kapcsolattartó rendszer kialakítása, bevezetése az intézményi működésbe:
   Fekvőbeteg-ellátási osztályokról 1-1 fő IC kapcsolattartó kijelölése. Osztályonként jellemzően az osztályvezető nővér vagy a részlegvezető nővér kerül kijelölésre.
   Elmélyítésre kerül és napi szintű feladattá válik a kapcsolattartás a kórházhigiénés részleg munkatársaival. Feladatuk lesz az EÖF előfordulásának figyelése és felismerésének kezdeményezése. Az együttműködés pontos rendje szabályozásra kerül. - motivációként szakirányú ismeretek, és a folyamatos képzési lehetőségek is biztosítva lesznek számukra, - oktatásban történő részvételük támogatásra kerül
   A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer kialakítása során a helyi surveillance-k eredményét figyelembe véve az SSI, a VÁF, a HUTI megelőzésére kell hangsúlyt fektetni a jelzett sorrendben.
   A helyi eljárásrendek fejlesztésénél az intézmény támaszkodik a kiadott ML-ekre, a helyi adottságok szem előtt tartásával. Elsőként a műtéti sebfertőzések megelőzését célzó helyi eljárásrendet elkészítése és oktatása történik meg, majd bevezetésre kerül a sebfertőzések megelőzésében fontos fent részletezett 3 rendszer. Az intézményi eljárásrend lépéseinek követése ellenőrizésre kerül, az ellátási csomagok végrehajtási compliance-nek folyamatos monitoring biztosításával, másrészt monitorozása kerül az SSI arányainak alakulása surveillance-szal.

 

  A képeket nagyobb méretben is megtekintheti a képre kattintva.

1 (255K)
 
1 (255K)
 
1 (255K)
 
1 (255K)
 
1 (255K)
 
1 (255K)