Dolgozóknak


  Kedves Dolgozóink!

Mint ahogyan az Önök előtt is ismeretes, a Parlament elfogadta az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt, mely 2020. november 18-án hatályba lép.
 
A jogszabály sok helyen pontosításra szorul, és mint ahogyan utal is erre, a pontos szabályokat Kormányrendelet fogja meghatározni. Jelenleg is várjuk ezen Kormányrendeletet, azonban addig is összeállítottam egy általános tájékoztatót Önöknek.
 
Bizonyára sok kérdés fog felmerülni, melyre igyekszünk választ találni, ennek érdekében kérek mindenkit, hogy felmerülő kérdéseit a következő email címen tegye fel:

 

jogviszony@ohk.hu

 
A válaszainkat összegyűjtjük és mindenki számára elérhető módon közzétesszük.
 
Kire terjed ki az új törvény hatálya?
 
Az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókra és az általuk foglalkoztatottakra.
Az új törvény alapján 2021. január 1-től megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya minden egészségügyi (orvos, ápoló, szakápoló stb.) és egészségügyben dolgozónak (műszaki-, gazdasági-, adminisztratív dolgozó) az Orosházi Kórházban és munkaszerződést kell kötni az új egészségügyi szolgálati jogviszony szabályai szerint, hiszen a törvény megfogalmazza, hogy az egészségügyi szolgáltatónál (az önkéntes segítő és közreműködő kivételével) csak egészségügyi szolgálati jogviszonyban lehet tevékenységet végezni.
 
Mindez azt is jelenti, hogy a jelenleg szabadfoglalkozásban vagy vállalkozás keretében foglalkoztatott munkavállalókkal is munkaszerződést kell kötni. Az említett kollégáknak jellemzően van "főállása" és ezekben a jogviszonyokban csak "részmunkaidőben" dolgoznak. Ilyen esetekben majd engedéllyel létesíthetnek újabb egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Mindennek részletszabályait a leendő Kormányrendelettől várjuk. A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei még nem ismertek, ezt is a Kormányrendelettől várjuk.
Próbaidő
 
Minimum három hónap próbaidő kikötése kötelező, de maximum 4 hónap. A jogviszony váltás során valószínűleg nem kell alkalmazni a próbaidőt.
 
Összeférhetetlenség:
 
További munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is (kivéve: tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, nevelőszülői foglalkoztatás) kizárólag a Kormány által kijelölt szerv engedélyével lehet létesíteni. Az engedélyezés pontos szabályait a Kormányrendelettől várjuk.
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogviszonya keretében a sürgős szükség és Kormányrendeletben meghatározott eseteket kivéve, nem nyújthat egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más jogviszonyban már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott. Mindennek pontosítását szintén a Kormányrendelettől várjuk.
 
Munkaidő:
 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejére a Munka Törvénykönyvének szabályait az Eütev. törvényben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a munkaközi szünet a munkaidő részét képezi.
 
Szabadság:
 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben a fizetési osztályok és az ezek alapján járó szabadság a jogviszonyban töltött évekhez igazodik. A pótszabadságok szabályozása változatlan.
A szabadság nem halmozódhat. A szabadságot pénzben megváltani - a jogviszony megszűnésének kivételével - nem lehet. A felhalmozódott szabadságok esetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a 2020. december 31-én meglévő szabadságát 2023. december 31-ig kiveheti.
 
Minősítés:
 
A munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkateljesítményét évente írásban értékeli (minősítés).
A minősítés alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye az adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal növelhető.
A minősítés részletes szabályait a Kormányrendelettől várjuk.
 
Illetmény:
Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)
 
2021. január 1. - 2021. december 31.
       A)                         B)
1.    Gyakorlati idő    Összeg
2.    0-2 év         481 486 Ft
3.    3-5 év         613 134 Ft
4.    6-10 év       861 848 Ft
5.    11-15 év     979 473 Ft
6.    16-20 év   1 044 175 Ft
7.    21-25 év   1 158 957 Ft
8.    26-30 év   1 256 300 Ft
9.    31-35 év   1 307 997 Ft
10.   36-40 év   1 417 967 Ft
11.    41- év      1 666 040 Ft
 
2022. január 1. - 2022. december 31.
       A)                         B)
1.    Gyakorlati idő    Összeg
2.    0-2 év          619 053 Ft
3.    3-5 év          788 315 Ft
4.    6-10 év      1 108 091 Ft
5.    11-15 év    1 259 322 Ft
6.    16-20 év    1 342 511 Ft
7.    21-25 év    1 490 087 Ft
8.    26-30 év    1 615 243 Ft
9.    31-35 év    1 681 710 Ft
10.   36-40 év    1 823 100 Ft
11.   41- év        2 142 051 Ft
 
2023. január 1-től
       A)                         B)
1.    Gyakorlati idő    Összeg
2.    0-2 év          687 837 Ft
3.    3-5 év          875 906 Ft
4.    6-10 év      1 231 212 Ft
5.    11-15 év    1 399 247 Ft
6.    16-20 év    1 491 679 Ft
7.    21-25 év    1 655 653 Ft
8.    26-30 év    1 794 715 Ft
9.    31-35 év    1 868 567 Ft
10.   36-40 év    2 025 667 Ft
11.    41- év       2 380 057 Ft
 
Az egészségügyi szakdolgozó az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti - törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott - illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult. 2020. novemberében az átfogó béremelés harmadik lépcsőfoka keretében az egészségügyi szakdolgozók bére újabb 20%-al emelkedik. Az új szolgálati jogviszonyban ez az emelt bér kerül meghatározásra, illetve a béremelés utolsó lépcsőjeként 2022. január elsejétől újabb 30%-os emelés következik.
 
Az egészségügyben dolgozók bére nem egységes szabályok szerint lesz megállapítva, az új jogviszonyba a jelenlegi besorolásuk szerinti bérrel kerülnek át.
 
Az új jogviszonyban a jogviszony idejének meghatározásánál a közalkalmazotti jogviszonyának idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az új jogviszony szerint töltötte volna.
 
Béren kívüli juttatások:
 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy részére a Kormány majdani rendeletében meghatározott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatóak.
 
Szolgálati elismerés:
 
A jubileumi jutalmak szabályozása változatlan.
 
Munkaszerződéstől eltérő foglakoztatás, kirendelés:
 
Az egészségügyi szolgáltató fenntartója döntése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy határozott időre kirendelhető egy másik - ugyanazon fenntartóhoz tartozó - egészségügyi szolgáltatóhoz. A kirendelés időtartama nem haladhatja meg az egy évet. A kirendelés ugyanarra a feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
 
Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a jelenleg közalkalmazottakra irányadó Kjt. (Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény) szerint a dolgozó HATÁROZATLAN időre áthelyezhető, illetve az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII.30.) Kormányrendelet szerint a dolgozó a válsághelyzet felszámolásáig kirendelhető.
 
A következő hetek várható történései:

 
A jogviszony törvény szerint a jogviszony átalakulásról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tartalmáról tájékoztatást fognak kapni írásban 2020. november 30. napjáig.
 
Önöknek a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozniuk kell, hogy a további foglalkoztatásához hozzájárulnak-e. Ha az előírt határidőn belül nem nyilatkoznak, úgy kell tekinteni, mintha nem járulnának hozzá a további foglalkoztatáshoz.
 
A munkaszerződést 2020. december 31-ig meg kell kötni. Ha ez a munkaszerződés határidőben nem kerül megkötésre, vagy a munkavállaló úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a tovább foglalkoztatásához, akkor a közalkalmazotti jogviszony 2020. december 31. napjával megszűnik.
 

 
Dr. Duray Gergő
Főigazgató
megbízásából:
 
 
Dr. Orvos Nelli
HR-és egészségügyi szakjogász