EFOP-2.2.18-17-2017-00058      akadaly (2K)


Kedvezményezett neve: Orosházi Kórház
 

A projekt címe: A betegellátás általános biztonságát javító fejlesztések az Orosházi Kórházban

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00058

Támogatás összege: 199.668.134 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának időszaka: 2017.11.01. - 2019.03.31.

A projekt tartalmának bemutatása

Az Orosházi Kórház a projekt keretén belül, az intézményi betegbiztonság általánosan kiterjesztett, magasabb szintű feltételrendszerét támogató fejlesztéseket kívánja megvalósítani. A beavatkozások érintik a fekvőbeteg-ellátó egységek valamennyi részlegét, így megvalósulhat az a törekvés, mely az intézmény középtávú tervei között is megfogalmazásra került: a betegbiztonságot támogató intézkedések általános kiterjesztése intézményi szinten. A korábbinál is magasabb szintű kézhigiénés gyakorlat bevezetése érdekében egyszerre több ponton szükséges beavatkozni és multimodális stratégiát kell alkalmazni. Az egészségügyi ellátó helyek sajátossága, hogy itt a fertőzések forrása nem csak az ember lehet (pl. a tüneteket mutató fertőzött-, vagy tünetmentes kolonizált beteg, vagy a betegektől kolonizálódott betegellátó személyzet). Az élettelen környezet (berendezési tárgyak, ápolási és orvosi eszközök felülete) sehol nincs olyan szoros kontaktusban az emberi testtel, mint az egészségügyi intézményben. A folyamatosan mozgó betegellátó személyzet munkája során számos felületet érint meg a kezével kontaminálva azokat a kezén lévő mikroorganizmusokkal (átrakva azokra a kezén lévő mikroorganizmusokat). Így lehet az ember (e helyzetben a betegellátó személyzet) egyszerre fertőző forrás és az esetleg kórokozókkal kontaminált keze a fertőzések legfőbb terjesztője. A projekt keretén belül alábbi konkrét fejlesztések valósulnak meg.

A) Személyi higiéné fejlesztése:
Általános és speciális (kézhigiénés) rendszerek telepítése: a kórházi dolgozók valamint az ellátásra érkezettek számára is használható

  " Összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer: támogatja a kézhigiéne gyakorlatának fejlesztését, helyszíni ellenőrzését (direkt megfigyeléses kézhigiéne-, illetve védőeszköz használat compliance vizsgálatot) és a kapott eredmények visszacsatolását statisztikai feldolgozás formájában, illetve a minél jobb motiváció érdekében vizuális megjelenítés formájában is
  " a kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer telepítése: támogatja a kézhigiéne helyszíni valós idejű gyakorlati oktatását, az egyéni önfejlesztést ("visszacsatolási hurok"/"feedback loops"), monitorozását, visszacsatolását statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában
  " Kézfertőtlenítőszer adagoló, könyökkaros, falra szerelhető
  " Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszközök: előnye, hogy valamennyi vizsgálatot megelőzően és azt követően a betegellátó-személyzetnek lehetősége van kézfertőtlenítésre, ezzel jelentősen csökkentve az esetleges fertőzésveszély kialakulását.
  " Felületi dekontaminációt támogató alapfelszerelések: Olyan felületi dekontaminációt támogató rendszer, mely támogatja a környezeti dekontamináció (felületek tisztítása, fertőtlenítése) helyes technikájának bevezetését/oktatását és a végrehajtás felügyeletét helyszíni monitorozással (takarítás compliance vizsgálat, higiénés szemle, kritikus felületek dekontaminációjának "fluoreszcens marker" vizsgálata), továbbá visszacsatolással statisztikai eredmények és vizuális megjelenítés formájában.
  " Záró-fertőtlenítést végző környezetbarát automata rendszer: az emberi hibalehetőségek kizárásával teljesíteni tudjuk az aszepszis azon szabályát, hogy a beteg bőrével érintkező minden felületnek fertőtlenítettnek kell lennie. A záró fertőtlenítés alkalmával fertőtlenítésre kerül a helyiség levegője, valamint a helyiségben lévő valamennyi felület (burkolatok) beleértve a helyiségben hagyott berendezési tárgyak, gépek, egyéb eszközök felületeit is.
  " Flexibilis endoszkóp mosó / fertőtlenítő rendszer
  " Légtechnikai fertőtlenítő rendszerek (emberi jelenlét melletti folyamatos légfertőtlenítés) Hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítése (kiemelten legionella)

B) Ellátott betegek biztonságát támogató rendszer bevezetése

  " Egységes betegazonosító rendszer bevezetése és betegellátási folyamatba történő illesztése A koncepció központi eleme a beteg egyértelmű azonosíthatósága a teljes ellátási folyamatban. Ez az egyik legalapvetőbb, az egészségügyi ellátásban közismert adottságból fakadó probléma áthidalásán alapul: ez az ellátást támogató informatikai rendszerek, és a betegellátás konkrét fizikai helyszínei között lévő fizikai távolság. Minden egészségügyi dolgozó számára ismert teher, hogy munkája során milyen sokat kell gyalogolnia. Ez sok esetben eliminálható megfelelő személyi eszközökkel, és egy alap infrastruktúra meglétével.

Kat2 (50K)
Kat3 (32K) Kat4 (68K)
kat5 (107K) Kat1 (46K)

sajtokozlemeny (165K)