KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

Szervezeti adatok

 • Elérhetőség
 • Ügyfélkapcsolat
 • Szervezeti felépítés
 • Vezetőség elérhetősége
 • Alapító okirat
 • Felügyelt költségvetési szervek: nem releváns
 • Gazdálkodó szervezetek: nem releváns
 • Közalapítványok
 • Szervezet által alapított lapok: nem
  releváns
 • Felettes szerv adatai
 • Költségvetési szervek: nem releváns
 •  

  Tevékenységre vonatkozó adatok

 • Belső adatvédelem és adatbiztonság
 • Feladat és határkörre vonatkozó jogszabályok
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei - nem releváns
 • közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás - nem releváns
 • közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések - nem releváns
 • közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek - nem releváns
 • különös és egyedi közzétételi lista - nem releváns
 • Hatósági ügyek intézésének rendje: nem releváns
 • Közszolgáltatások: járó és fekvőbeteg ellátás
 • A szerv nyilvántartásai: nem releváns
 • Nyilvános kiadványok: nem releváns
 • Döntéshozatalok,döntések,koncepciók,
  tervezetek,javaslatok,ülések: nem releváns
 • Közzétételi listák: nem releváns
 • Letölthető nyomtatványok
 • Pályázatok
 • Hirdetmények
 • Közérdekű adatok igénylése

 • A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos információkat a szabályzat tartalmazza. szabályzat
  Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:
  Dr. Orvos Nelli
  0668 411-166/670
  drorvosnelli@ohk.hu
   

   

  Gazdálkodási adatok

 • Vizsgálatok, ellenőrzések
 • Költségvetések, beszámolók
 • Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásra vonatkozó adatok
  - 2017 évi
  - 2016 évi
 • Támogatások: nem releváns
 • Szerződések
 • Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok: nem releváns
 • Egyéb kifizetések: nem releváns
 • Európai Unio támogatásával megvalósuló fejlesztések
 • Közbeszerzési információk
 •